POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w powiecie inowrocławskim, na północnym krańcu Kujaw. Z zachodniej strony graniczy poprzez Noteć z Pałukami, z północnej z Puszczą Bydgoską.

RYS HISTORYCZNY

Ziemie gminy Złotniki Kujawskie stanowiły dobra rycerskie nadawane w czasach Władysława Jagiełły, a wieś Złotniki Kujawskie pamięta czasy Bolesława Śmiałego. Istniejące parafie na terenie gminy obchodziły: 700-lecie - parafia Tuczno w 1998 roku i także 700-lecie parafia Lisewo Kościelne w 1992 roku.

OŚWIATA I SPORT

Nauka odbywa się w 5 szkołach podstawowych 6-klasowych, w których uczy się 816 uczniów. W roku szkolnym 2000 powstało gimnazjum w miejscowości Złotniki Kujawskie, w którym uczy się 427 uczniów. Na terenie gminy działa GLKS "Piast". Przy "Fabryce Cukru" SA klub sportowy "Cukrownik" oraz LZS Palczyn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich działa od 1 czerwca 1994 r. Prowadzi działalność sportową zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy. Od 1995 r. prowadzone są Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej / w skrócie GIMS /, w ramach których prowadzona jest całoroczna rywalizacja szkół w różnych dyscyplinach sportowych. Szkoły w zależności od zdobytych pkt. otrzymują wysokie nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich. Pula nagród w GIMS sięga 6 tysięcy złotych. GIMS obejmuje zawody w biegach przełajowych, tenisie stołowym, Piątkach piłkarskich, Jedenastkach piłkarskich, lekkiej atletyce, turnieju gier i zabaw "Pluszowy Miś" oraz dyscyplinach sportowo-rekreacyjnych. Organizujemy około 15 zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w randze mistrzostw powiatu inowrocławskiego, 5 zawodów w randze województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzimy halowš ligę piłki nożnej dla oldbojów. Bierzemy udział w eliminacjach do olimpiad sportowców wiejskich. Corocznie przeprowadzamy turnieje i zawody sportowe z okazji Świšt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz wiele innych imprez cylkicznych.
Ponadto OSiR wspólorganizuje wszystkie festyny odbywające się na terenach obiektów sportowych. W wyniku modernizacji stadionu i terenów wokół, mieszkańcy mają możliwość gry w p. siatkową, tenisa ziemnego, p. koszykową a także jazdę na łyżworolkach a zimą na łyżwach. W godzinach otwarcia czynna jest siłownia oraz sala sportowa. Współpracujemy z organizacjami sportowymi z terenu gminy tj. GLKS "Piast", LZS "Cukrownik" Tuczno, LZS "Palczyn" oraz LUKS przy Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich. Bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami. Na terenie OSiR odbywają się zebrania producentów rolnych, treningi klubów sportowych, zabawy dla przedszkolaków oraz wszelkiego rodzaju imprezy nie zawsze związane ze sportem.
Pracą Ośrodka Sportu i Rekreacji od początku kieruje mgr Jacek Piernik.
W ramach NFOZ działa przy GZOZ w Złotnikach Kujawskich gabinet odnowy biologicznej i fizykoterapii. Gabinet pracuje w godzinach 8:00-9:00 oraz 15:30-16:30

GOSPODARKA

Przemysł w gminie reprezentują: "Fabryka Cukru" SA w Tucznie, Piekarnia "Nowakowski", Zakłady Mięsne "Gromatex", wytwórnia części motocyklowych z aluminium "Almot", Zakład Ogólnobudowlany "Gotbud". Rolnictwo gminy Złotniki Kujawskie to przede wszystkim gospodarstwa indywidualne o wielkości ok. 11,5 ha oraz sadownictwo. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,46. Wysoka wartość uprawowa ziemi wyeliminowała z naszego terenu lasy. Ziemia uprawiana jest tu od około 700 lat. W byłych PGR-ach obecnie gospodarują rolnicy, którzy nabyli te grunty, i tak w jednym z przekształconych gospodarstw działa gorzelnia, w innym - założono hodowlę trzody chlewnej.
Łączność, komunikacja. Gmina Złotniki Kujawskie leży na trasie Inowrocław- Bydgoszcz przy magistrali kolejowej i drogowej międzywojewódzkiej. Cała gmina jest stelefonizowana. Działa telefonia komórkowa. Sieć dróg obejmuje drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne. Wszystkie miejscowości posiadają komunikację autobusową.
Infrastruktura gminy. Główne skupiska ludności występują w dwóch miejscowościach: Złotniki Kujawskie i Tuczno. Miejscowość Złotniki Kujawskie posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która na dzień dzisiejszy posiada zdolność oczyszczenia 600 metrów sześciennych ścieków na dobę. Docelowo będzie oczyszczać 900 metrów sześciennych ścieków na dobę. Natomiast miejscowość Tuczno w części - gaz ziemny. Cała gmina jest zwodociągowana. Tereny budownictwa mieszkaniowego i rzemieślniczego zlokalizowane są w Złotnikach Kujawskich - około 100 działek budowlanych. Pozyskujemy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, rzemiosło i budownictwo przemysłowe. Na bieżąco aktualizowany jest plan zagospodarowania przestrzennego celem zabezpieczenia potrzebnych terenów.

OGÓLNA OFERTA GOSPODARCZA

W gminie Złotniki Kujawskie istnieją duże możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, rzemiosła, przemysłu rolno-spożywczego.

GMINA W LICZBACH

Powierzchnia - 13.560 ha. Ludność - 9.074 osób. 20 sołectw Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - 470. Bezrobotni - 1125 osób. Abonenci telefoniczni na 1.000 ludności - 81,7 proc. Użytki rulne - 11.397 ha. Lasy - 858 ha. Wody - 3 jeziora polodowcowe - Tuczno, Leszcze, Pląsno. Wszystkie jeziora są własnością Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Niestety, brak przy nich bazy turystycznej. Jezioro Leszcze jest czystym jeziorem zlokalizowanym w sąsiedztwie terenu zadrzewionego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym dla ścieków dostarczanych z terenu gminy oraz kanalizacja. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to:
- długość sieci rozdzielczej - 22.863,62 mb.
- długość sieci rozdzielczej - przykanaliki - 3.391,5 mb.
- sieć rozdzielcza - przyłącza - 4.599,6 mb.
- przewód tłoczony z przepompowni - 11.461,5 mb.
Sieć kanalizacyjna znajduje się w 6 wsiach naszej gminy i jest sukcesywnie rozbudowywana.
Śmieci odbierane są przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartych indywidualnych umów z mieszkańcami. Prowadzimy również segregację śmieci na plastik i szkło.

TERENY INWESTYCYJNE

W planie zagospodarowania przestrzennego mamy wyznaczone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, rzemieślnicze. Przy ostatniej jego aktualizacji pozyskaliśmy tereny pod rozwój przemysłu, tereny rekreacyjne nad Jaziorem Tuczno.

Kontakt

Urząd Gminy
ul.Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie
tel: Wójt (052) 3517513
tel: centrala (052) 3517160, 3517548
e-mail: ug@zlotnikikuj.cc.pl